Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés

 

A Tarpai Kikelet Egyesület (továbbiakban Egyesület)

2009. évre vonatkozó közhasznúsági jelentése.

                           

I.                   Közhasznú tevékenység szakmai rész

   

     Az Egyesület tevékenységét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságnál bejegyzett alapszabály szerint végezte. Az Egyesület 2010. március 11-i közgyűlése egyhangú szavazattal elfogadta a 2009. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolót.

       Az Egyesület közhasznú tevékenységei a következők voltak:

-         az intézmény ellátottjai számára üdüléseket, kirándulásokat szerveztünk.

-         légfrissítő berendezéseket vásároltunk a lakószobákba.

-         támogattuk az intézményben működő WAX Speciális Társulatot.

-         hozzájárultunk a társulat fesztiváli költségeihez (részvételi díjak és utazási költség biztosítása).

-         pályázatokat készítettünk a 2010. évre amelyeket benyújtottunk a MNÜA-hoz. Sikeres pályázatok esetén ezeket is fel szeretnénk használni ellátottjaink üdültetéséhez a következő évben.

 

II.                    Számviteli beszámoló

 

1./  Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem végez tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, munkavállalót nem alkalmazott. Működéséhez szükséges  pénzt tagdíjakból, pályázatokból és adományokból biztosítja, ezek felhasználása közösségi célokra történt. A számviteli törvény szerint egyszeres könyvvitelt vezet, kötelezettségeit pontosan teljesítette.

Az Egyesületnek adóbevallási kötelezettsége van, de adófizetési kötelezettsége nincs. Bevallási kötelezettségének eleget tett.

 

2./    A bizonylatok a szabályszerűség követelményeinek megfelelnek. A bevételeket és a kiadásokat tartalmazó bizonylatok az elnök által utalványozottak   A számviteli törvény és az egyéb szervezetekre vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően a bevételekről és kiadásokról a  gazdasági felelős naplókönyvet vezet. Az ebben rögzített adatok alapján elkészítette a 2009. évi beszámoló mérleget.

 

III.             Anyagi források és felhasználása

 

     Az Egyesület 2009. évi kiadásait saját tagdíjából valamint adományokból biztosította.

 

2009. évi pénzügyi beszámoló

 

Nyitó egyenleg 2009.01.01.:      267.765.-

                         (bankszámla: 169.040.-  pénztár: 98.725.-)

 

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg (Ft.)

Megnevezés

Összeg (Ft.)

Tagdíj

50.400.-

Számlavezetési díj

26.272.-

Kamat

1.188.-

Közhasznú tev. költsége

222.300.-

Adomány

500.000.-

Illatosítók vásárlása

19.980.-

APEH SZJA 1%

240.176.-

Postakönyv,bélyeg,nyugta vásárlása

3.780.-

Terápiás termékek eladásából származó összeg

2.550.-

 

 

794.314.-

272.332.-

 

Záró egyenleg 2009.12.31. :      789.747.- Ft.

                       (bankszámla: 731.852.-  pénztár: 57.895.-)

 

 

A tárgyévben az Egyesület által nyújtott juttatások részletezése

 

-         10 db illatosító berendezés vásárlása a lakószobákba 19.980.- Ft értékben

-         9 fő dolgozó és 4 fő ellátott szállás és étkezési költségeihez való hozzájárulás (Debrecen, MSMME Kulturális Fesztivál) 222.300.- Ft értékben

 

Megjegyzés: 

 

·       A tárgyévben az Egyesület vezető tisztségviselői semmi nemű pénzbeli juttatást nem kaptak, nem pénzbeli szolgáltatásban nem részesültek.

·       Az Egyesület költségvetési támogatásban  nem részesült.

·       A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól az Egyesület támogatást nem kapott.                    

 

Magyar Gabriella

elnök