Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés 2012

 Közhasznúsági jelentés

 

A Tarpai Kikelet Egyesület (továbbiakban Egyesület)

2012. évre vonatkozó közhasznúsági jelentése.

                           

I.                  Közhasznú tevékenység szakmai rész

 

   

     Az Egyesület tevékenységét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságnál bejegyzett alapszabály szerint végezte. Az Egyesület 2013. május 10.-i közgyűlése egyhangú szavazattal elfogadta a 2012. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolót.

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységei a következők voltak:

 

-         az intézmény közösségi helyiségeinek festéséhez festék vásárlása

-         az intézmény területén járda készítéséhez kavics és cement vásárlása

-         virágpalánták és vetőmagvak vásárlása terápiás foglalkoztatáshoz

-         szakdolgozók részvételi díjának finanszírozása

-           A Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere Alprogram pályázat keretében kompakt fénycső vásárlása

-           vízmelegítő vásárlása a tankonyhára

-           konyhai eszközök vásárlása

-           szakkönyv vásárlás

 

II.                   Számviteli beszámoló

 

1./  Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem végez, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, munkavállalót nem alkalmazott. Működéséhez szükséges pénzt tagdíjakból, pályázatokból és adományokból biztosítja, ezek felhasználása közösségi célokra történt. A számviteli törvény szerint egyszeres könyvvitelt vezet, kötelezettségeit pontosan teljesítette.

Az Egyesületnek adóbevallási kötelezettsége van, de adófizetési kötelezettsége nincs. Bevallási kötelezettségének eleget tett.

 

2./    A bizonylatok a szabályszerűség követelményeinek megfelelnek. A bevételeket és a kiadásokat tartalmazó bizonylatok az elnök által utalványozottak.   A számviteli törvény és az egyéb szervezetekre vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően a bevételekről és kiadásokról a gazdasági felelős naplókönyvet vezet. Az ebben rögzített adatok alapján elkészítette a 2012. évi beszámoló mérleget.

 

III.           Anyagi források és felhasználásuk

 

     Az Egyesület 2012. évi kiadásait saját tagdíjából valamint adományokból és egyéb bevételekből biztosította.

 

2012. évi pénzügyi beszámoló

 

 

Nyitó egyenleg 2012.01.01.:   444.623.- Ft.

                 (bankszámla: 349.413. – pénztár: 95.210.-)

          

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg (Ft.)

Megnevezés

Összeg (Ft.)

Tagdíj befizetés

15.600.-

Számlavezetési és zárlati díj terhelés folyószámla

25.500.-

Kamatelszámolás folyószámlán

 

296.-

Jutalék terhelés folyószámlán

625.-

NAV SZJA 1%

 kiutalás 2011. évi

 

77.363.-

Vetőmag vásárlás

17.870.-

Szakmai továbbképzés önrész befizetése

 

12.750.-

Vízmelegítő vásárlás tankonyha

31.980.-

 

 

 

Virágpalánta vásárlás terápiás foglalkoztatáshoz

28.000.-

 

 

 

 

Postabélyeg

380.-

 

 

 

Festék (diszperzit) vásárlás közösségi helyiségek festéséhez

29.360.-

 

 

 

Kavics, cement vásárlás járda készítéséhez

52.000.-

 

 

 

Kompakt fénycső vásárlás

NFÜ pályázat keretében

15.450.-

 

 

Konyhai eszköz vásárlás

36.167.-

 

 

Továbbképzési díj

85.000.-

 

 

Szakkönyv vásárlás

12.370.-

Bevétel összesen

106.009.-Ft

Kiadás összesen

334.702.-Ft

 

 

Záró egyenleg 2012.12.31.

215.930.-Ft

         

Záró egyenleg részletezése: (bankszámla: 165.947.-Ft, pénztár: 49.983.-Ft)

A tárgyévben az Egyesület által nyújtott juttatások részletezése

 

-         az intézmény közösségi helyiségeinek festéséhez festék vásárlása      (diszperzit) 

             29.360.- Ft           értékben

-         az intézmény területén járda készítéséhez kavics és cement vásárlása

             52.000.- Ft           értékben

-         virágpalánták és vetőmagvak vásárlás terápiás foglalkoztatáshoz

         45.870.- Ft          értékben

 

-         10 fő részvételi díjának biztosítása a Human TISZK Gazdasági szervezet által rendezett szakmai továbbképzésen, melynek címe „A decubitus kialakulása, megelőzésének és kezelésének korszerű lehetőségei”

 

                85.000.- Ft           értékben

 

-           A Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere Alprogram pályázat keretében kompakt fénycső vásárlása (14 db.)

 

           15.450.- Ft          értékben

 

-    konyhai eszközök vásárlás (molnárkocsi, tálak, szűrők, hűtőhőmérők)

 

                 36.167.- Ft          értékben

 

-           vízmelegítő vásárlás a tankonyhára

       31.980.- Ft          értékben

 

-         szakkönyv vásárlás ( Dr. Cséffán József: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata)

                12.370.- Ft          értékben

 

Megjegyzés: 

 

·        A tárgyévben az Egyesület vezető tisztségviselői semmi nemű pénzbeli juttatást nem kaptak, nem pénzbeli szolgáltatásban nem részesültek.

·        Az Egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.

·        A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól az Egyesület támogatást nem kapott.                          

 

Tarpa, 2013. május 10.

Magyar Gabriella

elnök