Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés 2015

Közhasznúsági jelentés

 

A Tarpai Kikelet Egyesület (továbbiakban Egyesület)

2015. évre vonatkozó közhasznúsági jelentése.

    

 1. Közhasznú tevékenység szakmai rész

 

     Az Egyesület tevékenységét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságnál bejegyzett alapszabály szerint végezte. Az Egyesület 2016. február 19.-i közgyűlése egyhangú szavazattal elfogadta a 2015. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolót.

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységei a következők voltak:

 

 • a fejlesztő csoport  részére multi funkciós nyomtató megvétele
 • az intézmény közösségi helyiségébe szék vásárlása
 • az intézmény udvarának szépítéséhez virágtartó vásárlása

 

 1. Számviteli beszámoló

1./  Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem végez, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, munkavállalót nem alkalmazott. Működéséhez szükséges pénzt tagdíjakból, pályázatokból és adományokból biztosítja, ezek felhasználása közösségi célokra történt. A számviteli törvény szerint egyszeres könyvvitelt vezet, kötelezettségeit pontosan teljesítette.

Az Egyesületnek adóbevallási kötelezettsége van, de adófizetési kötelezettsége nincs. Bevallási kötelezettségének eleget tett.

 

2./ A bizonylatok a szabályszerűség követelményeinek megfelelnek. A bevételeket és a kiadásokat tartalmazó bizonylatok az elnök által utalványozottak.   A számviteli törvény és az egyéb szervezetekre vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően a bevételekről és kiadásokról a gazdasági felelős naplókönyvet vezet. Az ebben rögzített adatok alapján elkészítette a 2015. évi beszámoló mérleget.

 

 1. Anyagi források és felhasználásuk

 

     Az Egyesület 2015. évi kiadásait saját tagdíjából valamint adományokból és egyéb bevételekből biztosította.

 

2015. évi pénzügyi beszámoló

 

Nyitó egyenleg: 2015.01.01. - 534.424.- Ft

(bankszámla: 474.074.- Ft, pénztár: 60.350.- Ft)

 

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg (Ft.)

Megnevezés

Összeg (Ft.)

Kamatelszámolás folyószámlán

471.-

Számlavezetési díjterhelés folyószámla

24.000.-

SCA Hygiéne Products Kft.

Adomány

350.000.-

Viva ’96 Bt. Canon nyomtató javításának költsége

10.710.-

NAV SZJA 1%

 kiutalás 2014. évi

193.289.-

Viva ’ 96 Bt. Canon nyomtató vásárlása

35.420.-

Készpénz felvétel befizetése pénztárba

300.000.-

Fejlesztő eszközök, foglalkoztató füzetek vásárlása

21.070.-

Tagdíjak

36.000.-

Szék vásárlása (20 db)

123.200.-

 

Virágtartó vásárlása (16 db)

88.500.-

Folyószámlára készpénz felvétel

300.000.-

Jutalék terhelés

2.550.-

Zárlati díj

1.700.-

Bevétel összesen

879.760.-Ft

Kiadás összesen

607.150.-Ft

 

 

 

 

Záró egyenleg 2015.12.31.

807.034.-Ft

         

Záró egyenleg részletezése: (bankszámla: 689.584.-Ft, pénztár 117.450.-Ft)

                                              

A tárgyévben az Egyesület által nyújtott juttatások részletezése

 

 

 • 1 db Canon multi funkciós nyomtató javításának költsége

      

10.710.- Ft értékben

 

 • 1 db Canon multi funkciós nyomtató vásárlása a fejlesztő csoport  részére

                                                                                     35.420.- Ft értékben

 

 •  20 db szék vásárlása az intézmény közösségi helyiségébe

 

123.200.- Ft értékben

 

 • 16 db virágtartó vásárlása az udvar szépítéséhez

 

88.500.- Ft értékben

 

 • Fejlesztő eszközök, foglalkoztató füzetek vásárlása a fejlesztő csoport számára

 

21.070.- Ft értékben

 

Megjegyzés: 

 • A tárgyévben az Egyesület vezető tisztségviselői semmi nemű pénzbeli juttatást nem kaptak, pénzbeli szolgáltatásban nem részesültek.
 • Az Egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.
 • A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól az Egyesület támogatást nem kapott.                          

 

Tarpa, 2016. február. 17.

                                        Magyar Gabriella

                                                  elnök